Gerrit van Arragon  Bureau voor samenlevingsopbouw

 

Actief burgerschap komt niet automatisch tot stand. Er moet permanent aan gewerkt worden, veelal met lichte, speelse interventies. Daarmee boor je ook een groot potentieel aan bewonersinzet en –talent aan.


Gerrit van Arragon

Bureau voor SamenlevingsopbouwGerrit_van_Arragon.htmlGerrit_van_Arragon.htmlshapeimage_1_link_0
Dorps- en wijkanalyseDorps-_en_wijkanalyse.htmlDorps-_en_wijkanalyse.htmlshapeimage_4_link_0
ProjectenProjecten.htmlProjecten.htmlshapeimage_6_link_0
OpdrachtgeversOpdrachtgevers.htmlOpdrachtgevers.htmlshapeimage_8_link_0
SamenwerkingSamenwerking.htmlSamenwerking.htmlshapeimage_10_link_0
ContactContact.htmlContact.htmlshapeimage_12_link_0
  1. -Opbouwwerktrajecten, o.a. in Nieuw-Buinen, Bovensmilde, Drachten

  en CoevordenDrachten: De Bouwen werkt aan een mooie toekomst.
(Download hieronder als pdf bestand

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst publieksversie.pdfNieuw-Buinen Artikel:

Nieuw-Buinen: van verloedering naar ontwikkeling (artikel Netwerk Platteland, maart 2013)

Door Kitty van den Hoek


Nieuw-Buinen, een karaktervol veenkoloniaal dorp gemaakt door karakterrijke mensen. Met 5.000 inwoners het grootste in de Drentse gemeente Borger-Odoorn. Een dorp met een geschiedenis: van de vervening en van de glasfabrieken. Toch ging het er een periode niet zo goed. Nieuw-Buinen gleed af, verloedering en onveiligheid namen toe. Mensen wilden er liever niet wonen. Zoiets ontstaat niet plotseling, maar ontwikkelt zich geleidelijk, ook in Nieuw-Buinen. Een kentering was nodig. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?


Plaats / gebied: Het dorp Nieuw-Buinen (ruim 5.000 inwoners) in de gemeente Borger-Odoorn, Drenthe.


Tijdsperiode: Vanaf 2008.


Betrokken partijen: Politie, gemeente Borger-Odoorn, woningcorporatie Lefier en maatschappelijk werk spreken elkaar wekelijks in het wijkbasisteam. De opstart van dit wijkbasisteam is gedaan door opbouwwerker Gerrit van Arragon. Daarnaast is er een zogenaamd dorpsteam, dat breder kijkt, naar de leefbaarheid en ontwikkeling van het dorp als geheel. Dit dorpsteam functioneert als een denk- en doenetwerk van Dorpsbelangen, gemeente, woningcorporatie, opbouwwerk en de dorpscoördinator.


Doelgroep: Bewoners van Nieuw-Buinen.


Beschrijving: Nieuw-Buinen was het afvoerputje van de regio: probleemgezinnen, drugsproblemen, troep in het straatbeeld, schietpartijen en criminele activiteiten. Goedkope huurhuizen in probleembuurten trokken de ellende van heinde en verre naar Nieuw-Buinen. Al in 1998 zou het dorp ingrijpend worden verbeterd, maar het bleken loze beloftes. Toenmalig wijkagent Henk Kuipers meldde zich acht jaar geleden al regelmatig bij burgemeester Tryntsje Slagman met de waarschuwing dat hele straten in Nieuw-Buinen afgleden. ‘De problemen waren zo geconcentreerd dat de buurt ze zelf niet meer oploste. In vijf woningblokken hadden we het als politie druk met 21 van de 25 bewoners.’


Resultaat / doelstelling: Er is een zorgstructuur opgezet in de vorm van een wijkbasisteam waardoor zogenaamde multiprobleem-huishoudens in Nieuw-Buinen nu eerder en doeltreffender de zorg krijgen die zij nodig hebben. Er is een dorpsbelangenorganisatie opgericht die niet alleen adviseert maar ook sociale activiteiten organiseert en waarvan meer dan 600 inwoners lid zijn. De leefbaarheid en veiligheid zijn vergroot. Er is een multifunctionele accommodatie gebouwd (‘Noorderbreedte’), het voetbalcomplex is vernieuwd, oude huurwoningen worden gesloopt en er zijn plannen voor een nieuw winkelcentrum.


Succesfactoren / knelpunten: Een succesfactor is de agendering van de problematiek bij de gemeente, eerst door de wijkagent bij de burgemeester en vervolgens door de burgemeester bij de gemeenteraad. Dat kostte veel moeite, omdat er angst was voor stigmatisering van het dorp. Vervolgens zijn bewoners betrokken om mee vorm te geven aan oplossingen. Aanvankelijk was dat door middel van een bijeenkomst in een sporthal, maar dat was te afstandelijk. De dorpscoördinator Chris Gras organiseerde een zogenaamde Hartman-conferentie, waarbij de gemeente bij bewoners op bezoek ging – en niet andersom. Aansluitend vond een informatiemarkt plaats. De respons was met ruim 700 mensen hoog. De Hartman-conferentie was, achteraf gezien, een belangrijke mijlpaal en succesfactor. Verder is ook de formering van het wijkbasisteam, dat zich richt op probleemgezinnen/huishoudens, van groot belang bij de aanpak van problemen en het bieden van zorg en perspectief.


Contactgegevens: Het e-book met ‘Het verhaal van Nieuw-Buinen’ is te vinden op: http://www.borger-odoorn.nl/uploads/media/Het_verhaal_van_Nieuw-Buinen_01.pdf.
Contactgegevens van het dorpsteam (Dorpsbelangen, gemeente, woningcorporatie, opbouwwerk en dorpscoördinator) zijn te vinden op:
http://bit.ly/167XTNL.


In Nieuw-Buinen was Gerrit van Arragon als opbouwwerker betrokken bij de totstandkoming van een Vereniging voor Dorpsbelang, de

Dorpskrant, een Historische Vereniging en een Glasblazersfestival.


Nieuw-Buinen: In oktober en november 2008 werd onder leiding van

Gerrit van Arragon, opbouwwerker, door een zestigtal Bunermonders

gewerkt aan de dorpsanalyse. Kort samengevat vinden zij dat Nieuw-

Buinen een uitstekend woondorp is met (hier en daar) achterstallig

onderhoud. Het volledige rapport 'Nieuw-Buinen, een dorp met kansen'

is te vinden op de site van de gemeente Borger-Odoorn. Ook de inzet van

het opbouwwerk in het kader van het dorpsontwikkelingsplan is daar te

lezen.


Uit het Dagblad van het Noorden

10 september 2011


Download hieronder als pdf bestand

DvhN10-09-2011.pdf


Projecten