Gerrit van Arragon  Bureau voor samenlevingsopbouw

 

Actief burgerschap komt niet automatisch tot stand. Er moet permanent aan gewerkt worden, veelal met lichte, speelse interventies. Daarmee boor je ook een groot potentieel aan bewonersinzet en –talent aan.


Gerrit van Arragon

- Ondersteunen ontwikkelingen in de totstandkoming van MFA’s


MFA-Exloo:


“Een werkgroep is in Exloo bezig om invulling te geven aan een

multifunctionele accommodatie. Samen met de gemeente willen we

werken aan een breed centrum waar wat te doen is voor alle inwoners

van Exloo van 0 tot honderd jaar.

Op onze jaarvergadering, waar Gerrit van Arragon een inleiding hield

over Vitale Dorpen en een MFA in Exloo  merkten we dat er veel 

belangstelling is om mee te denken en te doen maar dat men soms niet

weet hoe. Belangrijk is in ieder geval je mening te laten horen. Dit kan

via het forum op onze nieuwe website www.exloovooruit.nl, maar ook

kun je iemand van de werkgroep benaderen.

Deze mensen van de werkgroep zijn allemaal zeer gemotiveerd en werken

samen om de voorzieningen in het dorp te houden en wellicht uit

tebreiden. Dit willen ze samen met u en met de gemeente doen.

De werkgroep wordt begeleid door Gerrit van Arragon. “

(Boerhoorn, Exloo, april 2010)


Bureau voor SamenlevingsopbouwGerrit_van_Arragon.htmlGerrit_van_Arragon.htmlshapeimage_1_link_0
Dorps- en wijkanalyseDorps-_en_wijkanalyse.htmlDorps-_en_wijkanalyse.htmlshapeimage_4_link_0
ProjectenProjecten.htmlProjecten.htmlshapeimage_6_link_0
OpdrachtgeversOpdrachtgevers.htmlOpdrachtgevers.htmlshapeimage_8_link_0
SamenwerkingSamenwerking.htmlSamenwerking.htmlshapeimage_10_link_0
ContactContact.htmlContact.htmlshapeimage_12_link_0

Projecten