Gerrit van Arragon  Bureau voor samenlevingsopbouw

 

Actief burgerschap komt niet automatisch tot stand. Er moet permanent aan gewerkt worden, veelal met lichte, speelse interventies. Daarmee boor je ook een groot potentieel aan bewonersinzet en –talent aan.


Gerrit van Arragon

- Vormgeven Wijk- en Dorpsontwikkelingsplannen


Dorpsontwikkelingsprogramma voor verbetering leefbaarheid in 2e Exloërmond en Valthermond.
Er komt een dorpsontwikkelingsprogramma (DOP) om de leefbaarheid in de dorpen 2e Exloërmond en Valthermond te verbeteren. Daarin zal onder meer aandacht zijn voor wonen, welzijn, zorg en meer. Het streven is om het DOP in de zomer van 2012 af te ronden. De uitvoering zal starten nadat de gemeenteraad er zijn goedkeuring aan heeft gegeven.


Dorpsanalyses
Aanleiding voor het DOP zijn de uitkomsten van de dorpsanalyses van 2e Exloërmond en Valthermond, die in 2010 in werden gehouden. De dorpsanalyses bestonden onder andere uit gesprekken met bewoners. De wensen die daaruit naar voren kwamen, zullen in het DOP zo veel mogelijk terug komen.


Voorbereiding
De voorbereidingen voor het DOP zijn inmiddels in volle gang. Inwoners en organisaties uit de dorpen, worden nauw betrokken bij het project. Bureau Gerrit van Arragon uit Westerbork is door de gemeente Borger-Odoorn en Woningcorporatie Woonservice in de hand genomen om alle wensen te vertalen naar een praktisch plan.

Eerder werd er ook al een DOP gemaakt voor Nieuw-Buinen. Daarvan zijn inmiddels de eerste stappen succesvol uitgevoerd.

 
Bureau voor SamenlevingsopbouwGerrit_van_Arragon.htmlGerrit_van_Arragon.htmlshapeimage_1_link_0
Dorps- en wijkanalyseDorps-_en_wijkanalyse.htmlDorps-_en_wijkanalyse.htmlshapeimage_4_link_0
ProjectenProjecten.htmlProjecten.htmlshapeimage_6_link_0
OpdrachtgeversOpdrachtgevers.htmlOpdrachtgevers.htmlshapeimage_8_link_0
SamenwerkingSamenwerking.htmlSamenwerking.htmlshapeimage_10_link_0
ContactContact.htmlContact.htmlshapeimage_12_link_0

Projecten