Gerrit van Arragon  Bureau voor samenlevingsopbouw

 

Door burgers een belangrijke bijdrage te laten
leveren in de ontwikkeling van hun eigen dorp
of wijk wordt het vertrouwen en de
betrokkenheid bevorderd. Plannen worden van
het dorp en de wijk, bewoners krijgen een rol
in de instandhouding van de leefbaarheid en
projecten krijgen een sterke locale borging.


Gerrit van Arragon

Activerende dorps- en wijkanalyse


Bewoners geven regelmatig aan dat ze te weinig betrokken worden bij

ontwikkelingen in het dorp of hun wijk en dat er buiten hen om plannen

gemaakt worden. Ook hebben ze vaak het gevoel dat onderzoeken veel

geld kosten, niets opleveren en dat plannen te lang (of voorgoed) in een

la blijven liggen. In ons model gaat het dan ook niet alleen om de

concrete cijfers, maar meer nog om de visie van de bewoners en de

beweging die op gang komt.


Voordelen van ons model:

- Optimaal betrekken van bewoners.

- Vaart in het proces: tussen opdracht en rapport zit ca. een half jaar.

- Integratie met bestaande initiatieven.

- Samenwerking tussen bewoners en organisaties.

- Sterke samenhang tussen fysiek en sociaal.

Bureau voor SamenlevingsopbouwGerrit_van_Arragon.htmlGerrit_van_Arragon.htmlshapeimage_1_link_0
Dorps- en wijkanalyseshapeimage_4_link_0
ProjectenProjecten.htmlProjecten.htmlshapeimage_6_link_0
OpdrachtgeversOpdrachtgevers.htmlOpdrachtgevers.htmlshapeimage_8_link_0
SamenwerkingSamenwerking.htmlSamenwerking.htmlshapeimage_10_link_0
ContactContact.htmlContact.htmlshapeimage_12_link_0