Gerrit van Arragon  Bureau voor samenlevingsopbouw

 

Actief burgerschap komt niet automatisch tot stand. Er moet permanent aan gewerkt worden, veelal met lichte, speelse interventies. Daarmee boor je ook een groot potentieel aan bewonersinzet en –talent aan.


Gerrit van Arragon

- Project Vijfsterrendorpen (in opdracht van de BOKD Drenthe)


Gerrit begeleidde dit traject in de dorpen Gasteren en Huis ter Heide.

Over het traject in Gasteren:


Vijfsterrendorp Gasteren

Op 22 juni heeft een vergadering plaatsgevonden met het bestuur van

dorpsbelangen en het sterrenteam. Hierbij waren tevens Gerrit van

Arragon en William Prinsen van het BOKD aanwezig. De door

het sterrenteam verwoorde

suggesties en vervolgacties zijn

doorgesproken en er zijn

afspraken gemaakt over het

vervolg. Bij de afsluiting van de

vergadering kreeg Hein Bokern

uit handen van Gerrit van Arragon

een certificaat uitgereikt waaruit

blijkt dat Gasteren officieel een

vijfsterrendorp is. Het certificaat

zal in het dorpshuis worden

opgehangen zodat het voor

iedereen goed zichtbaar is,


Bureau voor SamenlevingsopbouwGerrit_van_Arragon.htmlGerrit_van_Arragon.htmlshapeimage_1_link_0
Dorps- en wijkanalyseDorps-_en_wijkanalyse.htmlDorps-_en_wijkanalyse.htmlshapeimage_4_link_0
ProjectenProjecten.htmlProjecten.htmlshapeimage_6_link_0
OpdrachtgeversOpdrachtgevers.htmlOpdrachtgevers.htmlshapeimage_8_link_0
SamenwerkingSamenwerking.htmlSamenwerking.htmlshapeimage_10_link_0
ContactContact.htmlContact.htmlshapeimage_12_link_0

Projecten